Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Nštverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

Strategisk verksamhetsledning
/ Strategic Management of Resources (SMR)

Denna kurs är en av fem moduler i APICS certifieringsprogram CPIM (Certified in Production and Inventory Mamangement).

Strategic Management of Resources (SMR) passar bra som fristående kurs för personer i ledande befattningar inom produktion och logistik genom kursens strategiska perspektiv och genomgång av praktiskt användbara analysverktyg. För de som följer CPIM-certifiering fungerar kursen bäst som avslutning på CPIM-programmet.

Kursen omfattar APICS kurs SMR, men kompletteras med produktionsstrategisk analysmetodik, baserad på Jan Olhagers forskning och gedigna praktiska erfarenheter inom området.

Kursen går igenom strategiska perspektiv på produktionsverksamhet och försörjningskedja och kopplar ihop moment och kunskaper från de andra CPIM-kurserna, genom att gå igenom vilka principer och metoder som passar ihop i olika typer av produktionssammanhang. Kursen knyter ihop affärsstrategi, produktionsstrategi och strategi för försörjningskedjan.

Kursmål

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs ha en översiktlig kunskap om:

‚ÄĘ F√∂rst√• de olika v√§gval en organisation har f√∂r att vara ett kvalificerat alternativ p√• de marknader som man finns p√• och hur man d√§r kan bli ett ordervinnande alternativ.

‚ÄĘ F√∂rst√• samspelet mellan aff√§rsstrategi, och strategier f√∂r produktionsverksamhet och f√∂rs√∂rjningskedja, och hur dessa b√§st skall utformas f√∂r att st√∂dja produkternas konkurrens p√• marknaden.

‚ÄĘ F√∂rst√• hur planerings- och styrsystemet b√∂r utformas f√∂r att vara i samklang med produktsortiment och strategier.

‚ÄĘ Metoder och tekniker f√∂r ekonomisk analys och f√∂r√§ndringsarbete.

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare. Chefer inom planering, produktion och logistik. Konsulter och systemutvecklare.

Certifiering och intyg

Vid minst 75% deltagande erhålls kursintyg.
Alla som klarar det frivilliga APICS*-testet i Strategic Management of Resources (testkostnad debiteras separat) erhåller ett intyg.

För att erhålla certifikatet CPIM** måste APICS* test för alla fem modulerna klaras av:

Kostnaden för ett testtillfälle är inte inkluderat i kursavgiften. Tidpunkt för test bokar deltagaren själv här.


Detta ingår i kursdagarna

Utveckla aff√§rsstrategin: Strategisk planering ‚Äď den externa milj√∂n, den interna milj√∂n samt utveckling av konkurrensstrategi. Den globala milj√∂n och h√•llbarhet.
Produktionsstrategi: Utveckla produktionsstrategin, Utformning av produkt- och tjänsteprocesser, Strukturella och infrastrukturella val samt Prestationsmätning.
Produktionsstrategiska val och finansiella mått: Affärs- och produktionsstrategier, Andra produktionsstrategiska frågor och val samt Finansiella mått.
Synkronisera verksamheten med partners i försörjningskedjan: Försörjningskedjestyrning, Kapacitetsplanering samt Hantera försörjningskedjerelationer.
Infrastruktursystem: Ledning, Kvalitet ‚Äď ett konkurrenskrav p√• marknaden, Informationsinfrastruktur samt Placering av anl√§ggningar och utrustning.
Förändringsledning: Implementera strategi genom förändring, Ledarskapets och lednings roll, Riskbedömning och -hantering samt Projektledning för förändring.
Praktikfall.

*APICS är PLANs amerikanska partner. Organisationen har över 40 000 medlemmar i 20 000 företag.
**CPIM = Certified in Production and Inventory Management, APICS certifiering.


 
 

>> Tillbaka till CPIM

 
 
 Mer information

Pär Bergstedt,
telefon 072-284 76 04,
e-post par.bergstedt@plan.se

Kursledare: Jan Olhager
Jan är professor i strategisk produktionslogistik vid Lunds universitet. Han har publicerat ett flertal artiklar och böcker inom området och är certifierad enligt APICS CFPIM. Han rankades nyligen som en av världens mest produktiva forskare inom produktionsstrategi (se Chatha et al, IJOPM, 2015) och är sedan 2015 medlem av APICS SCC Academic Research Committee. Han har som konsult arbetat med produktionsstrategisk utveckling inom drygt 20 företag.

 

 

 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsv√§gen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se