Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Nštverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

Sälj- och verksamhetsplanering med Patrik Jonsson

Sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) kan definieras som en process på företagets ledningsnivå som innefattar att utarbeta och fastställa övergripande planer för försäljnings- och produktionsverksamheten. Processen syftar till att åstadkomma balans mellan tillgångar och efterfrågan så att företagets effektivitet och konkurrensförmåga främjas. För att åstadkomma detta syftar den också till att samordna de mål och planer som olika avdelningar och funktioner arbetar mot och att samordna alla de aktiviteter i företaget som påverkar eller berörs av materialflöden och resursutnyttjande.

Innehåll

  • Syftet med S&OP-processen och dess delar.

  • Olika faser och mognadsniv√•er av S&OP-processen.

  • Organisering av S&OP-processen.

  • IT och m√§tetal i S&OP-processen.

  • S&OP-processens gr√§nsytor och samband med andra processer (bl.a. aff√§rsplanering, budgetering, huvudplanering).

  • Att analysera potential och behov av S&OP.

  • Att ta fram ’road-map’ f√∂r S&OP-utveckling.

  • Att implementera och etablera S&OP-processen i organisation.

  • Vanliga hinder och fallgropar f√∂r lyckat S&OP-arbete.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att få en helhetsförståelse kring S&OP-processens beståndsdelar, förstå hinder och möjligheter med processen, samt få praktiska verktyg för att analysera behov och utveckla sin S&OP.

Vem ska gå

Kursen är en utmärkt introduktion för dig som inte tidigare jobbat med S&OP, men också för dig som är ansvarig för S&OP och vill få tips och råd för att utveckla processen så den passar ditt företags behov och utmaningar.

 
Datum och anmälan

29/11 2018 РGöteborg

 
Omfattning och pris

Omfattning: 1 dagar

Pris: 6500 kr exkl. moms.

Som Plan-medlem får du 500 kr i medlemsrabatt.

Alla priser exkl. moms.

I avgiften ingår dokumentation, lunch och fika.

 
Mer information 

Pär Bergstedt,
telefon 072-284 76 04,
e-post par.bergstedt@plan.se

 

Kursledare 


Patrik Jonsson är professor i Operations & Supply Chain Management vid Chalmers. Hans forskning är bland annat inriktad på planeringsprocesser inom supply chain där sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) utgör en viktig del. Genom sin forskning har han djup insikt i hur S&OP bedrivs inom industrin och vad som krävs för att implementera och utveckla S&OP. Parallellt med sin forskning har Patrik under många år varit verksam som lärare inom PLAN.

 

 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsv√§gen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se