Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Nštverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

Material- och kapacitetsplanering / Detailed Scheduling and Planning (DSP)

Denna kurs är en av fem moduler i APICS certifieringsprogram CPIM (Certified in Production and Inventory Mamangement).

Kursen omfattar olika tekniker för planering av resursbehov, både material och kapacitet (MRP, CRP). Kursen omfattar strukturhantering, partiformning under olika förutsättningar samt processflödesstyrning.

Kursmål

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs ha en översiktlig kunskap om:

  • F√∂rst√• och till√§mpas olika tekniker f√∂r att styra lager och produktion p√• artikelniv√•. Detta b√•de inom produktionen och inom n√§tverk f√∂r komponentf√∂rs√∂rjning och f√∂r distribution.

  • Olika principer f√∂r balansering av materialbehov och tillg√§nglig kapacitet, egen och k√∂pt.

  • F√∂rst√• teknik och till√§mpning av kapacitetsplanering, planering vid tr√•nga sektorer (flaskhalsar) TOC, taktstyrning och balansering av fl√∂den.

  • F√∂rst√• de olika relationer man har med olika leverant√∂rer och de olika metoder man kan anv√§nda f√∂r att h√•lla leverant√∂ren uppdaterad om prognoser och order.

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare. Chefer inom planering, produktion och logistik. Konsulter och systemutvecklare.

Certifiering och intyg

Vid minst 75% deltagande erhålls kursintyg.
Alla som klarar det frivilliga APICS*-testet i Detailed Scheduling and Planning (testkostnad debiteras separat) erhåller ett intyg.

För att erhålla certifikatet CPIM** måste APICS* test för alla fem modulerna klaras av:

Kostnaden för ett testtillfälle är inte inkluderat i kursavgiften. Tidpunkt för test bokar deltagaren själv här.

Dag 1

Lager, orderplanering och kundservice. Orderplanering tar upp definition av lager, klassificering av lager, planeringsmetoder, partiformningsfaktorer, kostnader associerade med orderstorleksbeslut och partiformningsmetoder. Intentionen är att skapa en förståelse för faktorer som ofta är indata till MRP och som hör ihop med lagerstyrning, planering och kontroll.
Kundservice visar på hur säkerhetslager används för att stödja kundservicestrategier, betydelsen av lagervärdering och hur den påverkar lagerinvesteringar. Metoder för att säkerhetsställa lageruppgifter, tex. lagersaldon och lagerinvesteringar.

Dag 2

Informationsbehov i materialplaneringsprocessen. Visar på skillnaden mellan beroende och oberoende behov och vikten av skilja dem åt. Nyckeltal för lagerstyrning tex. lageromsättningshastighet, kundservice. Data som behövs för att stödja policys, metoder och tekniker för materialplanering. Visa på koppling mellan huvudplan och planering på artikel nivå. Identifiera data från konstruktion som behövs för; agregerad planering, beställning, säkerhetslager och konstruktionsändringar samt betydelsen av att data är riktig, i tid och komplett.

Dag 3

Omfattande behandling av planeringsprocessen, fr√•n s√§lj- och verksamhetsplanering till MRP, planeringsteknik och kapacitetsavst√§mning i resursplan. B√•de produktion mot lager och mot kundorder behandlas ing√•ende.  Grunderna i att anv√§nda MRP. MRP-tabl√•n och dess inneh√•ll, n√∂dv√§ndig information f√∂r att initiera planeringen. Nettobehovsber√§kning med hj√§lp av MRP-tabl√• och genomf√∂ra nedbrytningen f√∂r att erh√•lla en komplett materialplan och hur MRP-logiken utvecklas till tidsbaserad order- och distributionsplanering.

Dag 4

Utdata fr√•n MRP: avvikelse-, √•tg√§rds- och ”pegging” rapporter. Koppling mellan MRP och ink√∂psorder, kvantiteter och f√§rdigdatum. Visa hur omplaneringar och prioriteringar anv√§nds f√∂r att j√§mka samman behov och tillg√•ng. Under denna dag kommer √§ven ett antal alternativa tekniker att g√•s igenom.

Leverantörsrelationer. Här behövs de andra dagarnas kunskap för att förstå vikten av en bra leverantörsrelation. Vi går igenom de viktigaste principerna för relationerna med leverantörer, vilka faktorer påverkar valet av relation, vilka tekniker och koncept för leverantörsrelationer används. Vi kommer även att beskriva omfattningen på besluten som måste tas av inköp för att stödja materialplanen, innebörden av en global försörjning samt visa på fördelarna med leverantörsbedömningssystem.

*APICS är PLANs amerikanska partner. Organisationen har över 40 000 medlemmar.
**CPIM = Certified in Production and Inventory Management, APICS certifiering.

 
 

>> Tillbaka till CPIM

 
 
Mer information

Pär Bergstedt,
telefon 072-284 76 04,
e-post par.bergstedt@plan.se

 

 

 

 

 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsv√§gen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se