Värdebaserad vård

Hur arbetar Karolinska, Sahlgrenska och Akademiska med värdebaserad vård?

Hur hänger värdebaserad vård ihop med lean?

Hur utformar man en helt ny styrmodell baserad på värdebaserad vård?

Svensk sjukvård rankas bland de främsta i världen. Samtidigt finns en stor förbättringspotential, framförallt när det gäller styrningen av sjukvården.

Sett från ett annat håll kan man säga att sjukvården världen över står inför ett enormt förändringstryck, för att vi i framtiden ska kunna utföra högkvalitativ vård till rätt ersättning eller kostnad.

Ett koncept – eller ramverk – för att lösa dessa utmaningar har utvecklats av professorna Michael Porter och Elizabeth Teisberg.

Value Based HealthcareKonceptet kallas värdebaserad vård och syftar till att skapa ökat värde för patienterna i form av bättre hälsorelaterat resultat och bättre upplevelser av vården.

I praktiken innebär det en rad insatser, åtgärder och metoder, där det centrala är att god vårdkvalitet både ökar värdet till patienten och minskar vårdens kostnader. En nyckelutmaning är att gå från de konventionella ersättningssystemen som bygger på utförda procedurer till att mäta och ersätta det levererade värdet till patienterna.

Välkommen till en spännande heldag där du får

 • En helhetsbild av vad värdebaserad vård innebär.
 • Praktiska erfarenheter från Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Förståelse för hur värdebaserad vård kan lösa svårigheterna med att få till en välfungerande, konkurrensutsatt vård med hög kvalitet.
 • Se hur värdebaserad vård hänger ihop med lean och annan verksamhetsutveckling.
 • Se både potentialerna i konceptet och utmaningarna i införandet.
 • Ta del av en modell för införande på systemnivå.

Pia Anhede09.00-09.05:

Start med Pia Anhede

Pia Anhede är konsult på Revere och ansvarig för Lean Competence utbildningar. Hon har mer än 20 års erfarenhet av att driva lean-implementeringar i organisationer från såväl industrin som offentlig sektor.

 

Magnus Lord09.05-09.25:

Inledning med Magnus Lord:
– Varför lönar det sig inte att addera förbättringsmetoder till det gamla systemet?

Magnus Lord är moderator för dagen. Han är en av Europas mest anlitade specialister inom modern sjukvårdsutveckling, bland annat Lean Healthcare.

Magnus är läkare, civilekonom och civilingenjör och har studerat och arbetat praktiskt med modernt chefskap inom både sjukvården och näringslivet sedan 1980-talet. Som strategichef på Universitetssjukhuset i Lund påbörjade han sjukhusets resa mot den nya filosofin. Han arbetar idag som föreläsare och coach åt sjukhus- och landstingsledningar i Sverige och internationellt.

 

Kl 09.25-12.00:

Värdebaserad vård – en ny färdriktning för vården?

Jörgen NordenströmJörgen Nordenström är professor i kirurgi vid Karolinska institutet i Stockholm med ett mångårigt intresse för medicinutbildning och för organisationsfrågor.

Han är författare till boken ”Värdebaserad vård” och har tidigare bland annat skrivit ”Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår”.

 • Vad innebär värdebaserad vård och varför behövs det?
 • Vilka delar av sjukvården är det som ska förändras?
 • Hur utvecklar vi en patientcentrerad vård som bygger på samarbete mellan olika vårdgivare och med delaktiga och informerade patienter?
 • Hur utvecklar vi ersättningssystem som uppmuntrar till att skapa värde snarare än produktion?
 • Hur ser de internationella erfarenheterna ut?
 • En modell för att införa värdebaserad vård.

 

Kl 13.00-13.40:

Värdebaserad vård i praktiken – lärdomar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Henrik Almgren är sedan åtta år verksamhetschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, numera med ansvar för Kvinnosjukvård och Neonatologi.

Henrik AlmgrenHenrik har sin bas inom ingenjörsvetenskapen med en doktorsexamen i operations management vid Chalmers tekniska högskola. Efter Chalmers arbetade han tio år som industrialist och chef vid Volvo personvagnar, senast som produktionschef. 2006 fattade han ett radikalt beslut då han lämnade en industriell karriär bakom sig för att arbeta med ledning och utveckling av sjukvård.

Vad kommer du att prata om den 10 mars?

 • Jag kommer att presentera lärdomar och resultat från arbetet med att införa värdebaserad vård vid Kvinnosjukvården, SU. Jag kommer i detta att utgå ifrån ett ramverk för värdebaserad vård och utveckla mina tankar kring de principer som värdebaserad vård vilar på. Framförallt handlar det om att visa hur vi arbetar för att öka värde för patient och hur värdebaserad vård är och blir en del av vår verksamhetsstrategi.
 • Jag kommer även att diskutera styrkor och svagheter med konceptet och diskutera hur verksamheten har tagit fasta på dessa då vi formerat en verksamhetsplan för fortsatt införande.
 • Likt Magnus Lord kommer jag att koppla samman värdebaserad vård med Lean och argumentera för hur dessa två koncept kan förstärka sjukvårdens konkurrenskraft i termer av förbättrade medicinska resultat och högre effektivitet.

Kl 13.45-14.25:

Värdebaserad vård i praktiken – lärdomar från Akademiska sjukhuset

Anna VesterbergAnna Vesterberg, kvalitetschef på Akademiska Sjukhuset och Morten Kildal, ansvarig för värdebaserad vård.

Akademiska Sjukhuset har rikssjukvårdsuppdrag för de två kliniska områdena Brännskada och Kraniofacial kirurgi. Båda dessa områden arbetar med lean och värdebaserad vård.

På seminariet kommer du att få deras erfarenheter av frågor som

 • Hur arbetar vi med värdebaserad vård över organisationsgränser och utanför det egna sjukhuset?
 • Hur har vi gått från projekt till verksamhetsutveckling?
 • Organisation, roller och ansvar.
 • Styrning och uppföljning av processer, framgångar och svårigheter.
 • Två olika modeller av värdebaserad vård.

 

Kl 14.50-15.50:

Värdebaserad vård och lean – hur hänger de ihop? Med Magnus Lord.

Magnus Lord

Vad kommer du att prata om den 10 mars?

 • Jag kommer att visa hur värdebaserad vård och lean hänger ihop och framförallt hur de tillsammans kan stödja varandra för att förändra sjukvårdssystemet.
 • Produktionssystemet i sjukvården bygger fortfarande på idéer från 1920-talets amerikanska bilindustri. Det passar inte för dagens situation, som präglas av hög komplexitet och kompetensnivå, och det försvårar för medarbetarna. Vi behöver byta ut systemet – inte bara addera förbättringsmetoder till det gamla.
 • Idag anses Lean Healthcare, inklusive sin ledningsfilosofi baserad på humanism, uppbyggelse och trygghet, vara state-of-the-art för hur man skapar excellenta sjukvårdsorganisationer.
 • Utmaningen i framtiden är att åstadkomma högkvalitativ vård till en kostnad som samhället orkar bära. Kombinationen av värdebaserad vård, med sitt starka fokus på värdet för patienten, och lean, ett komplett och utvecklande system för vårdproduktion, torde vara en mycket attraktiv lösning.

 

15.50-16.30:

Värdebaserad vård i praktiken – lärdomar från Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Göjeryd
Anna Göjeryd

Anna Göjeryd, sektionschef för Värdebaserad vård och Cecilia Carlens, verksamhetschef för Reumatologkliniken.

På Karolinska Universitetssjukhuset pågår tio pilotprojekt inom värdebaserad vård. På seminariet får du ta del av de tidiga resultaten och hur de arbetar för att ta fram en ny styrmodell för hela sjukhuset.

 • Så experimenterar vi för att införa en ny styrmodell.
 • Så ökar värdet för patienterna.
 • Så förändras det kliniska arbetet.
 • Så utvecklar vi nya rollen patientflödesansvarig, med helhetsansvar för hela patientens resa tvärs alla organisatoriska enheter.
 • Vilka svårigheter har vi stött på? Hur fortsätter vi?

16.30:

Avslutande diskussion med Magnus Lord

Seminariet avslutas senast kl 17.00.

Boka din plats nu!

Välj ett av tre sätt.

Alt 1. Vill du ta med hela teamet och betala mot faktura? Maila rikard.sjostrom@leancompetence.se om du vill göra en gruppbokning – gå fyra betala för tre.


Alt 2.
Vill du boka och betala med kreditkort? Betala med Paypal, klicka på Buy now.


Alt 3. Vill du boka din egen plats och betala mot faktura? Fyll i dina uppgifter nedan och klicka Skicka anmälan:Förnamn


Efternamn


E-postadress


Mobiltelefon / annan telefon


Befattning


Organisationsnamn


Fakturaadress


Fakturareferens / inköpsordernummer
(Ställ ut eventuell inköpsorder till Lean Competence Sweden AB)


Övrig info, till exempel särskild kost

>> Vid beställning godkänns våra allmänna villkor

 

Lean Forum

Plan

 

Tid: 10 mars 2015. Kaffe serveras från kl 08:30. Seminariet startar kl 09:00 och avslutas senast kl 17:00.

Plats: Bryggarsalen på Norrtullsgatan 12N i Stockholm. T-bana Odenplan.

Pris: 5500 kr exkl moms.

Grupprabatt: Ta med teamet! Kom fyra, betala för tre. Maila er gruppanmälan till Rikard Sjöström.

Moderator: Magnus Lord.

Frågor? Kontakta Rikard Sjöström för mer info, 070-7952929.

 

Share on Facebook

Share on LinkedIn

Tweeta