Huvudbakgrund l
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Ntverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

Lean Learnings mars 2015:

Sluta göra planer som ändå alltid blir fel och börja experimentera på din väg framåt

Första Kata Summit-konferensen gick av stapeln i början av februari i Fort Lauderdale, Florida. Mike Rother och Bill Costantino var värdar för en spännande konferens med mycket fokus på erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Case från såväl industri som service, skola och sjukvård visade samma positiva resultat och potentialer. Inte så konstigt med tanke på att Kata handlar om mänskliga beteenden och rutiner, inte om branscher eller typ av arbeten.

Kata Summit deltagare

Vi har summerat våra reflektioner och lärande från konferensen nedan.
Om du först vill ha mer kunskap om Kata kan du läsa tidigare Lean Learnings:

På konferensen och temat att träna nya beteenden fick filmen nedan stor uppmärksamhet.

En kan tycka att det är lite överdrivet och att barn kanske är naturligt duktiga på att experimentera, men den visar just på beteendeförändringen (bör användas med försiktighet ). Jeremiah berättade också att hans barn gick runt på hans arbete och kommenterade styrdiagrammen: ”Pappa, här har de inte koll på sin process, titta på detta styrdiagram”.

Drivkrafter och värderingar bakom Kata

Mike Rother driver sin forskning och utveckling av material, handböcker och erfarenheter med stor öppenhet. Efter samtal med honom förstår vi mer av hans drivkrafter kring Kata. Mike vill göra skillnad genom att ge alla möjlighet till ett kreativt och utvecklande arbete. Han vill med Kata att vi ska lära oss nya beteenden som vi använder reflexmässigt.

Ett exempel är att Mike har tagit fram ett enkelt träningskit för lärare att köra i sina klasser. Vi kommer också att arrangera en träningsdag för lärare som leds av Mike Rother, lördagen den 19 september i Södertälje.

Vanligaste fallgropen

Vi människor gillar trygghet och vill helst undvika osäkerhet. Vår hjärna fungerar så! Detta beteende är den vanligaste fallgropen i träningen i Kata. Vi faller hela tiden tillbaka till våra intränade beteenden att ha en plan, fatta beslut och följa upp felaktiga tids- och handlingsplaner. Det är först när vi vågar släppa detta beteende som nya potentialer och resultat blir synliga.

För att citera en chef vi arbetar med: ”Idag lägger vi mycket mindre tid på meningslösa planer och uppföljning av dem och mer tid på experimenterande, lärande och faktiska resultat”. En deltagare på konferensen uttryckte detta väl: ”Kata is the solution-free way of working”.

Tre förutsättningar

Under konferensen pratades det mycket om hur Kata kan etableras och spridas på ett uthålligt sätt. Vi vill lyfta fram tre aspekter:

  1. För att lyckas är det avgörande att det finns tid att praktisera både förbättringskatan och coachingkatan. För att stödja detta kan det behövas organisatoriska förändringar med fokus på mindre team och tydliga teamledare.
  2. För att tiden verkligen ska avsättas är en andra avgörande aspekt att man arbetar med verksamhetens strategiska inriktning. Det ställer krav på att ledningen engagerar sig i att bryta ned och konkretisera strategin så att medarbetarna kan arbeta utifrån den. Då blir de nya landvinningarna strategiskt relevanta, vilket i sin tur gör ledningen mer engagerad i utvecklingen.
  3. En tredje aspekt är nödvändigheten av att etablera 2:a-coacher. Det behövs för att en hög kvalitet ska nås i utförandet av både förbättringskatan och coachingkatan. En 2:a-coach uppgift är att utveckla kompetensen hos coacherna genom att följa, korrigera och utveckla rutinerna. 2:a-coacherna behöver tränas och ta gemensamt ansvar för att stödja och utvärdera beteenden, arbetssätt och metoder. Även 2:a-coacherna kan beskriva sitt ansvar och arbete med utmaningar, måltillstånd, experiment och lärande.

Avslutningsvis är det viktigt att se att Kata i sig inte är det viktiga. Kata är EN modell som hjälper oss att skapa en företagskultur av effektiva ständiga förbättringar. Eller som Mike Rother sa: ”All models are wrong, but some are useful.”

 
Lean Learnings är...

nyhetsbrevet där vi tar upp frågeställningar från våra kursdeltagare, delar reflektioner från vårt eget lärande och sammanfattar tankar från våra Master Meetings.

>> Prenumerera på Lean Learnings

>> Arkivet


Dela på Facebook

Dela på LinkedIn

TweetaPia Anhede är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Pia har mer än 20 års erfarenhet av lean i längre förändringsprojekt. Hon har arbetat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia är civilingenjör från Chalmers.

Joakim Hillberg är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Joakim har stor erfarenhet av förändringsprojekt inom både produktion och service. Joakim har arbetat i mer än 30 företag i över 10 länder. Han är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från INSEAD.

Aktiviteter på gång inom Lean Competence

Kata på PLAN-konferensen 15-16 april

På årets PLAN-konferens kan du välja två sessioner om Kata. Pia Anhede leder både en heldagsworkshop och en kortare session. På agendan finns även Thomas Carlzon, VD för IKEA AB och flödesorienterat ledarskap på Scania med Gert Frick.

>> PLAN-konferensen 2015


Missa inte Reveres Youtube-kanal "LeanTube".

/av Joakim Hillberg, 070-5746812 och Pia Anhede, 070-5438048

 


4,9 av 5 på senaste tillfälletProfessor Hopp


Träna på en värdorganisation!

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsvägen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se