Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Nštverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

Vad säger Jeff Liker om Lean Ledarskap?

Jeffrey Liker, professor vid University of Michigan och kanske vår mest kända lean-guru med forskning kring Toyota samt författare till ett flertal bästsäljande boktitlar, hade ett heldags Master Meeting här i Sverige förra veckan.

 

I våra leanbrev vill vi dela med oss från våra Master Meetings. Självklart är det inte samma sak som att delta i ett Master Meetings, men förhoppningsvis får ni några goda insikter och lärdomar att ta med er.

Det som st√§ndigt sl√•r oss och √§ven kommenteras p√• utv√§rderingarna, √§r att ”det var ju inget nytt”. Ur ett perspektiv s√• √§r det heller inte det. Jeff Liker gick igenom vikten av att vara i gemba, att praktisera PDCA, ledarens roll och utveckling samt hur dessa h√§nger ihop. Ur ett annat perspektiv f√∂rst√•r man att det inte finns n√•gon genv√§g eller magisk formel. Problemet √§r att vi har inte har den uth√•llighet att strukturerat och kontinuerligt vara i gemba, praktisera PDCA och arbeta med visuell management. Ett annat misstag √§r att vi inte f√∂rst√•r att det √§r till√§mpning av nya arbetss√§tt som √§r det som driver en f√∂r√§ndring av kulturen. M√•nga tror att det g√•r att √§ndra kulturen f√∂rst, f√∂r att sedan √§ndra hur vi g√∂r saker. Likers budskap √§r att det handlar om att g√∂ra och tr√§na eller som han sa:

“It’s easier to act your way to a new way of thinking than to
think your way to a new way of acting.”

Se även bilden nedan - kultur och arbetssätt ändras genom att vi gör på ett nytt sätt, inte bara att vi pratar om det:

Några välkända områden som Jeff djupdök i:

 • Betydelsen av att vara i gemba och att som ledare ha ett standardiserat arbete eller m√∂nster att f√∂lja, t ex g√• samma runda, efterfr√•ga samma saker, st√§lla samma fr√•gor, coacha medarbetarna i probleml√∂sning och p√• s√• s√§tt st√§ndigt utmana sig sj√§lv och andra. Det som Mike Rother kallar Toyota Kata och √§r tema f√∂r v√•rt n√§sta Master Meeting.

>> Toyota Kata - 29-30 maj i Stockholm

 • PDCA var ett genomg√•ende tema. PDCA kan beskrivas i √•tta steg ‚Äď de fem f√∂rsta handlar om PLAN!

  PLAN  Steg 1 Förtydliga problemet, vad är vårt ideal-läge?
  PLAN  Steg 2 Analysera nuläget och se gapen.
  PLAN  Steg 3 Bryt ner problemet - vad vill vi åstadkomma.
  PLAN  Steg 4 Analysera rotorsaker
  PLAN  Steg 5 Vad är lösningarna och vem gör vad, när.
  DO     Steg 6 Håll pulsen i förändringen.
  CHECK  Steg 7 Mät åtgärder och effekt.
  ACT    Steg 8 Standardisera och sprid

  Vanliga misstag vi gör är att hoppa från Problem -> Lösning, vilket i realiteten innebär att PLAN, CHECK, ACT inte beaktas och därmed en stor del av lärande uteblir. Att använda A3 är ett sätt att visualisera PDCA, vilket hjälper oss att skapa lärande.

 • Alla vet att √∂verproduktion √§r sl√∂seri, kanske den allvarligaste formen av sl√∂seri. P√• Jeffs fr√•ga om vi h√∂rt n√•gon som ”f√•tt tills√§gelse av chefen” f√∂r att de producerat f√∂r lite s√• r√§ckte de flesta upp handen. P√• fr√•gan om vi h√∂rt n√•gon som ”f√•tt tills√§gelse” f√∂r att de producerat f√∂r mycket s√• togs de flesta h√§nder ner. Ledarskap handlar om konsekvens. Vi kan inte s√§ga att det √§r viktigt att eliminera sl√∂seri och sedan inte reagera p√• det i det dagliga arbetet.

 • Visuell styrning och ledning √§r en viktig del i en organisation d√§r man vill skapa samsyn kring b√•de hur det b√∂r vara (planer, standards, m√§tetal, mm), vilka avvikelser som uppkommit och vilka f√∂rb√§ttringsinitiativ som drivs, mm. Att visualisera engagerar flera delar av hj√§rnan och g√∂r att vi anv√§nder fler sinnen. Hj√§rnforskning visar att detta √§r vitalt f√∂r minnet och v√•rt l√§rande.

Sammanfattningsvis har ledaren enligt Liker fyra omr√•den att utvecklas inom enligt bilden nedan. Ni som vill l√§ra er mer kan l√§sa hans bok ”The Toyota Way to Lean Leadership” men i slut√§ndan handlar det om att praktisera och l√§ra!

 

 

P√• PLAN-konferensen dagen innan presenterade Einar Gudmundson fr√•n Volvo Cars Customer Service hur de omsatt Likers ledarskapsmodell i praktiken med stor framg√•ng. Grunden f√∂r ledarutvecklingen √§r sj√§lvreflektion (vad g√∂r jag konkret) inom respektive utvecklingsomr√•de, coachning och tydliga aktiviteter eller handlingar f√∂r att tr√§na mig och min organisation. √Öterigen ser man vikten av att som chef vara i gemba ‚Äď d√§r det verkliga arbetet utf√∂rs.

Nästa Master Meetings är Toyota Kata med Bill Costantino. Här får vi en fördjupning i PDCA, speciellt för utmaningsdrivet förbättringsarbete, d v s då vi inte har en standard att referera till, inte tydliga avvikelser att arbeta med, utan då vi skall bryta ny mark och utveckla ny kunskap.

>> Toyota Kata

Efter Toyota Kata kommer nästa Lean Learnings med några höjdpunkter från dagarna.

Kommande Master Meeting till hösten:

 • TWI - Training Within Industry - 14-17 oktober i Stockholm

 • Lean Cullture - 19-21 november i Stockholm 

April 2013

 

Pia Anhede är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Pia har mer än 20 års erfarenhet av lean i längre förändringsprojekt. Hon har arbetat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia är civilingenjör från Chalmers.

 

Joakim Hillberg är ansvarig för Plans leanutbildningar sedan flera år tillbaka. Joakim har stor erfarenhet av förändringsprojekt inom både produktion och service. Joakim har arbetat i mer än 30 företag i över 10 länder. Han är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från INSEAD.

>> Tillbaka

 

 

 

 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsv√§gen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se