Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Nštverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

Lean Advanced

Välkommen till tre intensiva dagar som ger dig djupare förståelse, inspiration och praktiska arbetssätt att ta med hem.

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill ta steget från att lära om principer, metoder och verktyg till hur arbetssätten ska etableras och potentialerna realiseras. Träningen genomförs med mycket erfarna kursledare.

Ett unikt upplägg med fördjupning, helhet och inspiration

Vi har utformat den här träningen för att du ska få ett lärande som går på djupet, hela tiden med målet att stödja dig att driva lean med helhetssyn och med insikt om vilket ledarskap som krävs.

Utgångspunkten är att vi ser att en leantransformation är en strategisk resa mot uthållig framgång och resultat.

En viktig del av utbildningen är att lära av exempel, både lyckade och misslyckade. Under utbildningen arbetar vi med ett flertal case och tar gott om tid för att dela erfarenheter mellan deltagare och lärare.

I utbildningen varvas teori och praktisk träning med diskussioner kring de olika principerna och metoderna samt kopplingen till helheten.

I v√•r grundkurs Lean i praktiken beskrivs principerna ”Skapa fl√∂de” och ”Etablera ett sj√§lvf√∂rb√§ttrande system” samt ett antal anv√§ndbara metoder och verktyg. I denna kurs fokuseras den fortsatta implementeringen, det vill s√§ga hur man inf√∂r dessa arbetss√§tt i en organisation samt ledarskapets roll och ansvar i en organisation baserat p√• dessa principer.

Kursens mål

Deltagarna ska få fördjupad förståelse för de olika metoderna och verktygen med betoning på hur de bör och inte bör implementeras och användas. De ska få definiera och diskutera ledarens roll, ansvar och arbetsuppgifter utifrån lean som verksamhetsstrategi. Alla områden som berörs exemplifieras utifrån lärarens och deltagarnas praktiska erfarenheter samt av såväl framgångar som vanliga fallgropar.

Innehåll

Grunden i lean är att skapa flöden, att etablera en operativ styrning och ledning samt att införa ett systematiskt förbättringsarbete. I denna fortsättningskurs djupdyker vi i flödeseffektivitet och det självförbättrande systemet.

Framförallt fokuseras arbetssätt för

  • Visuell styrning
  • Daglig puls
  • A3-t√§nkande f√∂r effektivt f√∂rb√§ttringsarbete
  • Hoshin kanri (m√•lnedbrytning och f√∂rankring)
  • Lagbaserade organisationer
  • Lean ledarskap

Unikt för denna kurs är alla praktiska tillämpningar och verkliga exempel du kommer att få ta del av. Lean utgår ifrån forskning på det som i praktiken fungerar (ursprungligen från forskning på Toyota) vilket innebär att utgångspunkten i lean är att göra. Därför lägger vi stor vikt vid praktiska exempel och reflekterar kring dem.

Goda skäl att välja kursen Lean Advanced:

  1. Fokuserar hur man får till lean i verkligheten.
  2. Erfarna och mycket uppskattade lärare.Godkänd för internationell leancertifiering
  3. Mervärde genom erfarenhetsutbytet i gruppen.
  4. Godkänd för den internationella certifiering som har utvecklats vid Cardiff University.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig med erfarenhet av lean och som vill ta ditt förändringsarbete ett steg vidare, både inom privat och offentlig sektor.

Mer information

Kontakta Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leancompetence.se, 070-795 29 29.

Boka nu

25-27/9 2018 – Stockholm

 
Datum och anmälan

25-27/9 2018 – Stockholm

 
Omfattning och pris

Omfattning: 3 dagar

Tider: Dag 1 10-17, Dag 2 08.30-17, Dag 3 08.30-16

Pris: 17900 kr exkl moms

I avgiften ingår dokumentation, kursmaterial, fika och lunch. Resor och logi ingår ej.

Utbildningsmaterial i form av PowerPoint f√•r du med dig efter utbildningen. Detta kan du fritt anv√§nda. Du f√•r ocks√• Jeff Likers bok ”The Toyota Way to Lean Leadership.”

The Toyota Way to Lean Leadership

 
Arrangörer

Plan

Lean Competence

 
Certifiering

Kursen är en del av den internationella leancertifiering som utvecklats vid Cardiff University.

Godkänd för internationell leancertifiering

 
Kursledare

Pia Anhede

Pia Anhede
pia@anhede.com
070-5438048

Pia är konsult sedan drygt 20 år med inriktning mot implementation av lean. Hon har erfarenhet från längre förändringsprojekt inom service, sjukvård och produktion. Pia har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Civilingenjör från Chalmers.


Joakim Hillberg

Joakim Hillberg
joakim@hillberg.com
070-5746812

Joakim är konsult sedan drygt 20 år med inriktning mot implementation av lean. Han har huvudsaklig erfarenhet från längre förändringsprojekt inom service, sjukvård och produktion. Joakim har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder och är civilingenjör från Chalmers och MBA från INSEAD.

Kontakta dem gärna för frågor om innehåll och upplägg.

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsv√§gen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se