Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Nštverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

Detaljplanering / Execution and Control of Operations (ECO)

Denna kurs är en av fem moduler i APICS certifieringsprogram CPIM (Certified in Production and Inventory Mamangement).

Kursen fokuserar på områden såsom prioritering och sekvensering av order, genomförande av planer, uppföljning, rapportering av produktionsaktiviteter och återkoppling av prestationer. Kursen förklarar tekniker för sekvensering och styrning av produktionsprocesser, genomförande av kvalitetsinitiativ och ständiga förbättringar och hantering av lager.

Kursmål

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs kunna:

  • F√∂rst√• sambanden mellan planering och genomf√∂rande.

  • Anv√§nda tekniker f√∂r sekvensering, uppf√∂ljning och styrning av produktion i olika planeringsmilj√∂er (taktbaserad och tidsfasad planering).

  • F√∂rst√• hur olika layouter p√•verkar sekvensering och genomf√∂rande.

  • Olika metoder f√∂r orderutsl√§pp och rapportering av arbete och resurser.

  • Olika ansatser och tekniker f√∂r att reducera eller eliminera icke-v√§rdeh√∂jande aktiviteter.

  • Utv√§rdera produktionsaktiviteter, datainsamlingstekniker, och rapporteringsmetoder.

  • F√∂rst√• prestationsm√§tning av kvalitet, leverant√∂rer, produktion och kostnad, p√• s√•v√§l operations- som verksamhetsniv√•.

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare, chefer inom planering, produktion och logistik, planerare, konsulter och systemutvecklare.

Certifiering och intyg

Vid minst 75% deltagande erhålls kursintyg.
Alla som klarar det frivilliga APICS*-testet i Execution and Control of Operations (testkostnad debiteras separat) erhåller ett intyg.

För att erhålla certifikatet CPIM** måste APICS* test för alla fem modulerna klaras av:

Kostnaden för ett testtillfälle är inte inkluderat i kursavgiften. Tidpunkt för test bokar deltagaren själv här.

Dag 1

Detaljplanering ‚Äď √∂versikt: Produktionsplanering och detaljplaneringssystem.
Tidplanering och beordring: MRP-baserad tidplanering, TOC-baserad tidplanering och Leanbaserad tidsplanering.

Dag 2

Styrning av produktion: Mål och principer med operativ styrning, MRP-baserad produktionsstyrning, Leanbaserad produktionsstyrning och Lagerstyrningsaspekter.

Styrning av kostnad och kvalitet: Kostnadskontroll och kvalitetskontroll.

Dag 3

Ledning och kommunikation: Ledningsansatser, Personalutveckling, -deltagande och -engagemang.
Kvalitet och ständiga förbättringar: Sju kvalitetsverktyg, Sex Sigma och DMAIC, PDCA-cykeln och Problemlösning med A3.

Dag 4

Avvägningar vid metodval: Utformningsprinciper och utformningsaspekter.
Företagsexempel och översikt.

 
 

>> Tillbaka till CPIM

 
 
Mer information

Pär Bergstedt,
telefon 072-284 76 04,
e-post par.bergstedt@plan.se

 

 

 

 

 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsv√§gen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se