Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Nštverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Utbildning

CPIM Del 1/Basics of Supply Chain Management (BSCM)

Hela planeringsprocessen från marknad till råvaruinköp behandlas i denna kurs där samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden. Kursen ger en helhetssyn på produktionslogistiken och förklarar supply chain-tänkandet. Detta är den första delen av CPIM certifieringen, CPIM del 1.

Kursbeskrivning

En systematisk genomgång av de metoder som används genom planeringsprocessen och inom planeringshierarkin ger förståelse för hur planeringsnivåerna hänger ihop. Kursen genomförs på svenska, medengelskt kursmaterial i PowerPoint-format och kursbok på engelska. De grundbegrepp och den terminologi som används är samma som tillämpas av de flesta författare och systemleverantörer inom området.

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren ha översiktlig kunskap om:

 • Begrepp och samband inom Supply Chain med fokus p√• produktionslogistik.

 • Samspelet mellan logistik och ekonomi.

 • Kundorderhantering och orderbokning mot plan.

 • Huvudplanering best√•ende av s√§lj-, verksamhetsplanering och huvudschemal√§ggning, prognoser, orderavbokning och kapacitetsavst√§mningar.

 • Materialbehovs-, kapacitets- och bel√§ggningsplanering.

 • Styrning av produktionsaktiviteter.

 • Lagerstyrning och distribution.

 • Ink√∂p, kvalitet och leanbaserad produktion.

 • Flaskhalsstyrning med trumma-buffert-rep enligt TOC.

Målgrupp

 • Ordermottagare, planerare, ink√∂pare, produktionstekniker och andra medarbetare i aff√§rs- och produktionsprocessen.

 • Verksamhetsutvecklare.

 • Chefer inom planering, produktion och logistik.

 • Konsulter och systemutvecklare.

Kursintyg

 • Erh√•lls vid minst 75 procent deltagande.

 • Ett po√§ngsatt intyg med testresultat samt ett certifikat i Basics of Supply Chain Management fr√•n APICS erh√•lls n√§r man klarar det frivilliga APICS-testet (p√• engelska). Apcistest bokas separat h√§r (testavgiften ing√•r ej i kursavgiften).

Dag 1

Vi börjar med att definiera produktionslogistiken och sätter in den i sitt sammanhang. Diskuterar kopplingen till marknaden och affärsstrategi, olika produktionsförutsättningar och organisationsformer. Vi fortsätter med principer och tekniker för prognostisering av efterfrågan.

Dag 2

Vi går igenom samverkan mellan företagets olika funktioner och huvudplanering som ett övergripande begrepp omfattande sälj- och verksamhetsplanering, nedbrytningen via huvudschemaläggning, prognostisering av efterfrågan, kundorderbokning samt avstämning mot resurser. Vi går igenom olika produktionsstrategier och deras koppling till huvudplanering. Vi räknar på grunddata, produktstrukturer och nettobehovsplanering (MRP).

Dag 3

Vi går vidare i planeringshierarkin och tar upp metoder för kapacitets- och beläggningsplanering. Begrepp som utnyttjandegrad, effektivitet, kapacitet, ställ- och stycktid definieras. Olika tekniker för styrning av produktionsaktiviteter. Inköps roll i försörjningskedjan och olika leverantörsstrategier diskuteras. Dagen avslutas med kapitalbindning i lager och kopplingen till företagets ekonomi och lönsamhet.

Dag 4

Aggregerad och artikelbaserad lageradministration. Vi tar upp och räknar på ekonomisk orderkvantitet, beställningspunktsystem och säkerhetslager, volymvärde och ABC-klassificering och diskuterar inventering. Distribution, distributionslagerstyrning och transport avslutar dagen. Logistikens koppling till kvalitetsarbete och leangås igenom. Lean-/JIT -produktion med flödesgrupper, flexibilitet, snabba omställningar, Kanban, TQM, organisationsformer diskuteras. Sammanfattning.

 
Datum och anmälan

Inga fastställda kursstarter just nu. Anmäl intresse till info@plan.se

 
Omfattning och pris

Omfattning: 2+2 dagar

Pris (antal dagar före start)

>90

31-90

0-30

21 000 kr

22 500 kr

23 000 kr

Som Plan-medlem får du 500 kr i medlemsrabatt.

Apicstest bokas separat här.
Testavgiften ingår inte i kursavgiften.

Alla priser exkl. moms.

Förkunskper: Praktisk erfarenhet av planering och/eller teoretisk kunskap på lägst gymnasienivå inom planering/produktionsstyrning.

Kursmaterial: Kursen genomförs på svenska men inom kursen ingår kursmaterial och kompendier på engelska som deltagarna skall tillgodogöra sig inför kursdagarna. Deltagarna förväntas använda datorstöd för uppföljning av egna framsteg i ett Learning Management System.

Kursmaterial, lunch och fika ingår i kursavgiften.

Resor och logi ingår ej.

>> Tillbaka till CPIM

 
 
Mer information 

Pär Bergstedt,
telefon 072-284 76 04,
e-post par.bergstedt@plan.se

 

 

 

 

 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsv√§gen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se