Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Nštverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Nätverk

 

PLAN Region Väst inbjuder till

Västsvenska paketet ur logistikperspektiv

Tisdagen den 25 oktober kl. 14:00-16:00

 

 

Trafikverkets planering inför kommande utmaningar

G√∂teborg st√•r inf√∂r en stor f√∂r√§ndring d√§r de stora projekten s√•som V√§stl√§nken, Marieholmstunneln och Hisingsbron avl√∂ser varandra de kommande √•ren. Staden ska f√∂rt√§tas och kollektivtrafiken byggas ut. ¬†Under de kommande √•ren ‚Äď med start under 2016 ‚Äď kommer stora infrastrukturprojekt och omfattande stadsutveckling att genomf√∂ras i G√∂teborg. Projekten genomf√∂rs till stora delar parallellt, inom ett begr√§nsat geografiskt omr√•de och under en begr√§nsad tid.

Samtidigt som de stora projekten pågår så måste framkomligheten för personer och näringsliv fungera. Hur är det tänkt att det ska kunna fungera? Patrik Benrick på Trafikverket ansvarar för framkomligheten för näringslivets transporter och går igenom hur frågan hanteras i det samarbete mellan Trafikverket, Göteborgs stad och Väststrafik som pågår för fullt.

 

Agenda

Presentation laget runt

Beskrivning av projekten ‚Äď n√§r var och hur?

Hur ska framkomligheten för näringslivets transporter i och runt staden säkras under byggperioden?

Frågor och feedback

Avslutning

 

Anmälan

 

Välkommen hälsar region Väst!

 

 

 

 
Pris och anmälan

Avgift: Träffen är kostnadsfri för dig som är medlem. Ej medlem betalar 650 kr exkl moms. Om du uteblir utan att meddela kommer du att faktureras 650 kr exkl moms.

Medlem blir du här.

Antalet deltagare är begränsat.

Anmäl dig senast den 21/10.

Anmälan

 
Information 

Kontaktperson: Magnus Nordfeldt, 070-817 55 47,
Patrik Benrick

Adress: Trafikverket Region Väst, Kruthusgatan 17, Göteborg

 

Aktuella nätverksträffar
 

 

 

 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsv√§gen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se