Huvudbakgrund
Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Nštverk Utbildning Evenemang Om Plan
 

Nätverk

 

Stipendium för bästa examensarbete inom logistikområdet

Plan utser årligen "Bästa examensarbete inom logistik". Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet.

 

Prissumman är 10 000 kronor. Bedömningarna baseras på arbetets tillämpbarhet i praktisk verksamhet eller teoretiskt bidrag, nyhetsvärde, originalitet, metodtillämpning med mera.

Stipendiet delas ut i samband med vår årliga PLAN-konferens i april. Priset inkluderar deltagande i konferensen, logi och resa inom Sverige.

 

Ansökan tillsammans med uppsatsen i pdf-format skickas till exjobb@plan.se senast 31 december varje år.

 

Vinnare 2015 är:

”Substans i maktbalans ‚Äď Maktpositionering av Ericssons leverant√∂rer”


Författare Kristin Bergstrand och Sara Malmström, Linköpings universitet.

Kort om examensarbetet
Arbetet har utförts på Ericssons avdelning för strategiskt inköp och har bestått i att studera maktpositioner mellan Ericsson och dess leverantörer, och att undersöka maktbalansens bakomliggande orsaker. Med maktbalans menas graden av leverantörs- och kundmakt i en affärsrelation. Syftet är att utforma förflyttningsstrategier för att positionera maktbalansen mellan Ericsson och dess leverantörer till en mer gynnsam position för Ericsson.

Undersökningen identifierar sex faktorer som förklarar en given maktbalans. Dessa är marknadssituation, leverantörens beroende, Ericssons beroende, leverantörens fördelar, Ericssons fördelar samt leverantörens informationsövertag. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan Ericsson faktabaserat fastställa sin maktposition gentemot en leverantör och applicera förflyttningsstrategier för att ändra maktbalansen om så önskas.

Motivering

Ett synnerligen aktuellt ämne som är viktigt för många företag. Rapporten är välskriven och lättläst med en bra struktur. Studien är mycket väl underbyggt med relevant teori som utnyttjas på ett utmärkt sätt och resulterar i praktiska tillämpningar som är mycket tydlig och som juryn bedömer att många företag kan ha stor nytta av. Ett mycket välgjort examensarbete utan några större brister.

 
Tidigare vinnare

2015: ”Substans i maktbalans ‚Äď Maktpositionering av Ericssons leverant√∂rer”

2014: "Kartläggning, analys och utveckling av Åbro Bryggeris lagerverksamhet"

2013: "The art of securing supply when facing a natural disaster...."

2012: "Freight consolidation's impact on CO2 emissions and costs..."

2011: "Can Scania be stronger than steel?"

2010: "Introducing lean in motor carrier firms through continous improvement"

2009: "Performance management process at Wica Cold AB"

2008: "Reducing the carbon footprint"

2007: "Critical success factors for implementing e-sourcing at Sony Ericsson"

2006: "Risk management when sourcing from low cost countries"

2005: "Produktionsekonomiska förbättringar hos Wasabröd i Filipstad"

2004: "Application of RFID in the production industry"

2003: "TV-shop och e-handel: Processanalys och åtgärder av returflödet"

2002: "Systems for track & trace - a solution for TransFargo in Malmö"

2001: "Leverantörsstyrda lager hos ABB"

 

 

 

 
     

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besöksadress: Gustavslundsv√§gen 143, 5tr, Bromma. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se