Hett konferensspår: Vem tar bästa beslutet – människan eller maskinen?

Planeringsbeslut kring logistik styrs alltmer av olika mjukvarustöd.
– En verkligt het fråga just nu är om man kan automatisera helt och hållet – alltså låta tekniken fatta besluten, säger Pär Bergstedt på Logistikföreningen Plan, som arrangerar ett högintressant konferensspår på Logistik & Transport.

Sedan 2017 samarbetar Plan med Svenska Mässan, Logistik & Transport i Göteborg, som i år hålls den 5 – 7 november.

Under mässan hålls en parallell konferensdel om allt från logistikfastigheter till digitalisering. Plan är “content partner” till mässan och bidrar med ett halvdagsspår på temat “Lagerstyrning i en föränderlig värld”. Spåret är tisdagen den 6 november kl. 13.00-16.30.

Detta konferensspår handlar om Best Practice för lagerstyrning i det tredje årtusendet. Vilka metoder och beräkningar kan användas för att nå bättre styrning? Kan algoritmer helt ersätta planerare och mänskliga beslut? Kan datorerna lära sig att hela tiden bli bättre på det de förslår?

Intressanta föredrag med representanter från forskningsvärlden och svenska/skandinaviska mjukvaruleverantörer som föredrar sina senaste rön och tillämpningar. Vi avslutar med en paneldiskussion om den framtida utvecklingen inom området.”

Frågorna tas bland annat i paneldebatten som avslutar dagen och där alla föredragshållare är med.

>> Länk till Plans konferensdel på Logistik och transport

 

Joel Banck: Hypen kring Machine Learning

Machine Learning är ett väl diskuterat ämne i ett växande antal rapporter och texter. Ofta diskuteras fördelarna som finns med att använda maskininlärning i prognostisering. Baserat på erfarenheten av över 220 kunder ger RELEX nu sin bild av varför hypen kring Machine Learning ibland är överdriven och hur Machine Learning bör användas i praktiken för att få tillförlitliga efterfrågeprognoser.

Johan Marklund: Lagerstyrning i omni-channel distributionssystem. Att styra kopplade lager med hänsyn till e-handel

Johan tar upp lagerstyrning av centrallager och retail-lager samtidigt som dom tillfredsställer direktförsäljning via e-handel. 

Daniel Martinsson: Morgondagens inköpsavdelning: från förhandling till innovation

Globalisering och digitalisering talas det om överallt och många företag kämpar med att hänga med i utvecklingen. Hur påverkar alla dessa förändringar distributions och ehandelsföretag och vad kan små-medelstora företag göra för att hålla sig i framkant när jättar som Amazon hotar att ta över världen? Daniel Martinsson har jobbat med supply chain, inköp och lageroptimering i över 10 år och möter dagligen företag som står mitt i den digitala omställningen. I det här föredraget kommer Daniel prata om vilka trender han ser och ge konkreta tips på vad företag kan göra för att förändra sina inköpsprocesser och positionera sig som ledare i en snabbt föränderlig värld.

Tomas Wennerstein & Lars Gimbringer: Har vi tappat bort det riktiga syftet med lagerstyrning?

Idag så lagerstyr många bolag i bästa fall mot att uprätthålla en viss servicegrad med så lite kapital som möjligt, när det egentligen handlar om att styra så att man maximerar verksamhetens avkastning. Nyckeln till detta är en differentierad lagerstyrning där varje artikels logistikkostnad (kapitalbindning + lagerkostnad + orderkostnad) och förlorade intäkter optimeras samtidigt. För lite lager såväl som för mycket lager sänker avkastningen, därför måste  en optimal lagerstyrning  räkna fram exakt rätt lagernivå för varje produkt i varje punkt av försörjningskedjan utifrån det som ger bäst avkastning för företaget.

Patrik Jonsson: Nya sätt att visualisera leveransplandata i försörjningskedjor

I många försörjningskedjor är leveransplaner det huvudsakliga sättet att dela planeringsinformation. Ett vanligt problem är att planerna ofta upplevs variera mycket. Här redovisas hur mottagna leveransplaner av en leverantör inom fordonsindustrin varierar för olika kunder, artikelgrupper och kalenderperioder. Det ges exempel på hur variationer i leveransplaner kan mätas och visualiseras och hur sådan visualisering skulle kunna nyttjas i leverantörens och kundföretagens planeringsprocesser. Presentationen bygger på ett projekt vid Chalmers tillsammans med Meridion AB, Odette och flera företag inom fordonsindustrin.


 

>> Länk till Plans konferensdel på Logistik och transport

>> Köp ditt konferenspass här

Talare:

Joel Banck, Customer Advisor, Relex Solutions

Johan Marklund, professor i produktionsekonomi,
Lunds Tekniska Högskola

Daniel Martinsson, affärsområdeschef,
EazyStock

Lars Gimbringer och Tomas Wennerstein, partners, Optimity

Patrik Jonsson, professor i Operations & Supply Chain Management, Chalmers Tekniska Högskola

För frågor kontakta info@plan.se