Ledtidsanalys för lönsamhet

Ledtider är viktiga för logistik och produktion. Lönsamhet är avgörande för företaget som helhet. De ekonomiska effekterna av olika ledtider är ofta svåra att bedöma, men samtidigt är det mycket viktigt att förstå sambandet för att kunna fatta beslut som främjar lönsamheten. Denna workshop beskriver ett ledtidsverktyg som kan användas för att kartlägga effekterna av ledtider, som t.ex. leveransledtid i förhållande till den totala ledtiden eller ledtider för det som kan styras i förhållande till det som utförs av t.ex. leverantörer och som därmed kan vara svårare att styra. Underlaget till ledtidsverktyget är framtaget i samarbete med en rad svenska tillverkningsföretag. Analysen tydliggör för vilka delar av flödet som effektivitet är viktigt och för vilka som korta ledtider och responsivitet är viktigt. Med kunskap om ledtider som bas kan sedan de ekonomiska effekterna bedömas.


Viktiga utmaningar som behandlas är:

· Hur påverkas logistikflödet om leveransledtiden halveras?
· Var i flödet är responsivitet och flexibilitet särskilt viktigt?
· Vilken roll spelar kundorderpunkten i företaget?
· Finns det något sätt att analysera ledtider för att öka konkurrenskraften?
· Hur kan en senareläggningsstrategi påverka utformning av produktions-/logistiklösning?


Vad deltagaren tar med sig:
· Kunskap om ledtiders betydelse för lönsamhet
· Ett tydligt och beprövat arbetssätt för att genomföra en ledtidsanalys
· En bred förståelse för ledtiders och frikopplingspunkters (t.ex. lagerpunkter) betydelse för effektivitet och responsivitiet


Målgrupp är de som ansvarar för, och/eller vill förbättra sin kunskap om, betydelsen av ledtider för företagets lönsamhet. Exempel är:
· Logistik- och produktionschefer
· Huvudplanerare
· Inköpare och säljare som vill förstå ledtiders betydelse i hela logistikflödet
· Ansvariga för logistikstrategi och/eller produktionsstrategi
· Supply chain managers
· Produktutvecklare med ansvar för att produkten blir bra ur ett logistikperspektiv


Medlem
Ej medlem



Förnamn



Efternamn



E-postadress



Mobiltelefon



Befattning



Företag



Avdelning



Adress



Postnummer



Ort



Fakturaadress



Fakturareferens



Önskemål om särskild kost



Annan information

 

Allmänna villkor - godkänns vid beställning

 

 

 

Datum
Tisdag 16 maj

Tid
kl. 09.30 - 16.30

Pris
4200 kr för Plan-medlemmar
4700 kr för icke Plan-medlemmar
Medlem blir du här.
Alla priser är exkl. moms.

Plats
Hotel Lilla Rådmannen
Rådmansgatan 67
, Stockholm

Mat
Lunch och fika ingår

Mer info kontakta
Oskar Jellbo, 070-889 84 83