Internet of Things ("IoT") in the Supply Chain

Tisdagen 20 oktober, 2015

Välkommen till en dag med möjligheter till fördjupning inom det starkt växande området Internet of Things (”IoT”) och med speciellt fokus på vad som sker inom Supply Chain Management.

En allmän uppfattning är att de stora förändringarna till följd av utvecklingen inom IoT kommer att ske i relationen ”business-to-consumer”. Det har dock nyligen presenterats utredningar av världsledande företag (DHL, Cisco, Ericsson, McKinsey m.fl.) som alla pekar i samma riktning. Förvånande för många, en än större potential ligger i segmentet ”business-to-business” enligt McKinsey Company. Värdet av applikationerna är på 4 till 11 biljoner USD årligen 2025, enligt McKinseys bedömning. Flera av rapporterna kommer att göras tillgängliga under konferensen.

Redan idag är IoT en verklighet inom Supply Chain aktiviteter och utvecklingen går snabbt. Vi får under dagen ta del av och diskutera hur långt vi egentligen har kommit och samtidigt blicka några år framåt i tid.

Vi har lyckats få framstående personer som talare från framstående företag som på olika sätt leder utvecklingen inom IoT-området med fokus på Supply Chain Management.FörnamnEfternamnE-postadressMobiltelefonBefattningOrganisationAvdelningAdressPostnummerOrt

Jag ärstudent eller doktorand

Jag ärPlan- eller CSCMP-medlem

Jag ärej medlem

Allmänna villkor - godkänns vid beställning

Seminariet är uppbyggt på presentationer från några av de ledande personerna inom området. Det inbjuds till dialog mellan föreläsare och deltagare. Dagen avslutas med en frågestund och diskussion.
De bägge organisationerna Logistikföreningen PLAN och CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) står bl.a. för utbildning och personlig utveckling samt för aktiv medverkan till uppbyggnad av personliga nätverk.

För ytterligare information om organisationerna se: www.plan.se samt www.cscmp.se

 

 

Program:

09.30

Samling - kaffe

 

10.00

Inledning

Carl-Axel Eriksson, President
CSCMP, Round Table Sweden

10.30

Utdrag från en studie av 100 svenska företag angående kartläggning IoT status.

Fredrik Östbye, Telenor Connexion AB
VP Business Development

11.00

Hur resonerar ett multinationellt företag?

To be Confirmed, Ericsson AB

12.00

Lunch

 

13.00

Remote Container Management and IoT initiatives from the world’s largest Shipping Company

Catja Rasmussen, Responsible Remote Container Management, Maersk
Henrik Jorring, IT project manager, Maersk

14.00

RFID in Rail – redan verklighet – vad kommer här näst?

Karl Åkerlund, Trafikverket, Specialist - detektorsystem

14.45

Kaffe

 

15.00

Global standardisering – en förutsättning för utvecklingen

Mia Lenman, GS1 Sweden, Sektorsansvarig Transport & Logistik

15.45

Forskning i framkant - med fokus på Supply Chain Management

Paul Davidsson, Professor, Malmö University, Director of the Internet of Things and People Research Centre

16.30

Frågor – Diskussion - Summering


17.00

Avslutning

 

Tid
20 oktober

Sista anmälningsdag
2015-10-13

Pris
Student/ doktorand - 900 kr exkl. moms
Plan-/ CSCMP-medlem - 2500 kr exkl. moms
Ej-medlem - 2900 kr exkl. moms
Medlem blir du här.

Plats
Klara Konferens, Vattugatan 6, 111 52 Stockholm

Mat
I avgiften ingår dokumentation, kaffe och lunch.

Mer info kontakta
Mats Björkqvist, 070-594 51 56
Axel Ågren, 08-24 12 90