Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Ntverk Utbildning Evenemang Om Plan

 
 

Lagerstyrning

I tillverkande och distribuerande företag

Sättet att styra materialflöden och lager är avgörande för företagets leveransförmåga och för flödenas kapitalbindning. Det påverkar också kapacitetsutnyttjandet, kostnader för de operativa flödena och värdeförädlingen.

>> Lagerstyrning - 13-14 november i Stockholm

 

  Kata - utbildning lean

Kata - nästa steg i leanutvecklingen

Utmaningsdrivet förbättringsarbete

Kata är ett arbetssätt som ger företaget förmåga att manövrera sig igenom okänd mark för att nå nya måltillstånd och prestationsnivåer.

>> 9-11 september på Södertälje kommun

>> 21-23 oktober på Volvo Bussar i Borås

 

Produktionslogistik Grunder/BSCM

Få helheten med BSCM

Samspelet mellan planeringsnivåerna är den röda tråden i den första kursen i CPIM-programmet, en kurs som ger helhetssyn från marknad till råvaruinköp.

Kursen kan också läsas helt fristående.

>> BSCM - 19-20 augusti i Stockholm

Träna lean hos Skatteverket, TetraPak eller Bombardier

Lean lär man bäst genom att göra. Nu kan du skaffa en god grund att stå på för att driva lean hos er genom att träna i ett verkligt flöde hos TetraPak eller Bombardier.

>> Lean service och tjänster i praktiken på Skatteverket i Stockholm 22-24 september

>> Lean produktion i praktiken på Bombardier i Västerås 13-16 oktober

>> Lean i praktiken för supportfunktioner i tillverkande företag på TetraPak i Lund 13-15 oktober

Detaljplanering - ECO

En av fem moduler i APICS certifieringsprogram CPIM!

Kursen fokuserar på områden såsom prioritering och sekvensering av order, genomförande av planer, uppföljning, rapportering av produktionsaktiviteter och återkoppling av prestationer. Kursen förklarar tekniker för sekvensering och styrning av produktionsprocesser, genomförande av kvalitetsinitiativ och ständiga förbättringar och hantering av lager.

>> ECO - 20-21 augusti i Malmö

 
   

 

 
 
Aktuella aktiviteter
 
 
 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.
Besöksadress: Hammarby Fabriksväg 29-31, Stockholm. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se