Plan.se
Plan är nätverket för effektiva flöden.
"Vi ger riktig kunskap"
Ntverk Utbildning Evenemang Om Plan

 
 

Produktionslogistik Intro

Få begrepp och helhetssyn genom Produktionslogistik Intro

Kursen ger under engagerande former en helhetssyn på produktionslogistik, planeringsrutiner, ekonomi och materialflöden.

>>Intro - 4-5 november i Stockholm

 

  Kata - utbildning lean

Kata - nästa steg i leanutvecklingen

Utmaningsdrivet förbättringsarbete

Kata är ett arbetssätt som ger företaget förmåga att manövrera sig igenom okänd mark för att nå nya måltillstånd och prestationsnivåer.

>> 21-23 oktober på Volvo Bussar i Borås - FULLBOKAD dag 2+3, platser kvar dag 1

 

Lagerstyrning

I tillverkande och distribuerande företag

Sättet att styra materialflöden och lager är avgörande för företagets leveransförmåga och för flödenas kapitalbindning. Det påverkar också kapacitetsutnyttjandet, kostnader för de operativa flödena och värdeförädlingen.

>> Lagerstyrning - 13-14 november i Stockholm

Träna lean hos Skatteverket, TetraPak eller Bombardier

Lean lär man bäst genom att göra. Nu kan du skaffa en god grund att stå på för att driva lean hos er genom att träna i ett verkligt flöde hos TetraPak eller Bombardier.

>> Lean service och tjänster i praktiken på Skatteverket i Stockholm 22-24 september - FULLBOKAD!

>> Lean produktion i praktiken på Bombardier i Västerås 13-16 oktober

>> Lean i praktiken för supportfunktioner i tillverkande företag på TetraPak i Lund 13-15 oktober

Certified Supply Chain Professional - CSCP

Programmet som ger dig ett bevis på heltäckande kunskaper inom supply chain management

CSCP ger dig ett bevis på heltäckande kunskaper inom supply chain management. CSCP-programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området, med fokus på processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan – från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka – och ger kunskaper att effektivt designa, integrera och styra dessa processer och flöden.

>> CSCP - 7-8 oktober i Göteborg

Nätverksträffar

>> Bombardier Transportation - FULLBOKAD!
11 september i Västerås

160 utfärdade certifikat i lean

Leancertifieringen som utveckats vid Cardiff University har fått ett bra genomslag i Sverige. Certifieringen är en möjlighet att verifiera din kompetens och ett uppskattat stöd för din egen utveckling.

>> Varför ska man välja Lean Competency System?

 
Aktuella aktiviteter
 
 
 

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete.
Besöksadress: Hammarby Fabriksväg 29-31, Stockholm. Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se